De methode


De stichting ENIGMA Online biedt haar gebruikers een database gevuld met een curriculum dekkende hoeveelheid leermateriaal voor het vak informatica. Het leermateriaal is verdeeld in een Kernprogramma (bijvoorbeeld in klas 4), een Verdiepingsprogramma (bijvoorbeeld in klas 5 vwo) en een Examenprogramma.
U kunt daar naar eigen inzicht van afwijken, omdat de meeste modules een afgerond geheel vormen.Kernprogramma (1)

In het kernprogramma komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Informatieverwerkende systemen
• Elementaire bewerkingen
• Hardware
• Visueel Programmeren met Java
• Maatschappelijke aspecten
• Besturingssystemen
• Databases
• Communicatie en Netwerken
• Geschiedenis van de computer

Verdiepingsprogramma (V)

In het verdiepingsprogramma (vwo) komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Objectgeoriénteerd programmeren met Java
• Informatiemodellering
• Cryptografie, van klassiek naar digitaal
• Artificial Intelligence
• Vakgebied informatica

Examenprogramma (E)

In het examenprogramma (havo en vwo) komen de volgende onderwerpen aan bod:
• XHTML/CSS
• PHP/MySQL
• Ambient intelligence (o.a. domotica)
• MMI
• Software engineering
• Robotica
• Typografie

Modules

Naast de vaste onderwerpen biedt Enigma de docent en de leerling ook modules aan, die de mogelijkheid bieden tot verdieping of op een andere manier naar de stof te kijken. Voorbeelden van die modules zijn:
• Apps voor Android programmeren met Java
• Practicum Linux
• Greenfoot: Inleiding in Objectgeoriënteerd programmeren
• Websecurity
• Het semantisch web