De methode


De stichting ENIGMA Online biedt haar gebruikers een database gevuld met een curriculum dekkende hoeveelheid leermateriaal voor het vak informatica. Het leermateriaal is volgens het nieuwe examenprogramma verdeeld in een Kernprogramma en Keuzethema's.
U kunt uw programma naar eigen inzicht indelen, omdat de meeste modules een afgerond geheel vormen.

Kernprogramma (1)

In het kernprogramma komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Informatieverwerkende systemen
• Computerarchitectuur
• HTML5, CSS3 en JavaScript
• Informatica in de samenleving
• Visueel programmeren met Java
• Security
• Gebruikersinterfaces
• Grondslagen (aug 2019)

Keuzethema's

De volgende keuzethema's zijn beschikbaar:
• Databases
• Elementaire bewerkingen
• Informatiemodellering
• Interactieve websites met PHP en MySQL
• Objectgeoriénteerd programmeren met Java
• Cryptografie
• Software Enigineering
• Artificial Intelligence (aug 2019)
• Communicatie en netwerken (aug 2019)
• Arduino (aug 2019)
Daarnaast vindt u op de website van Enigma de "oude" thema's. Die blijven voorlopig nog beschikbaar, maar worden niet meer onderhouden:

Oude thema's (V)

• Objectgeoriënteerd programmeren met Java
• Informatiemodellering
• Cryptografie
• Artificial Intelligence
• Vakgebied informatica
• Besturingssystemen

Oude thema's (E)

• HTML5, Css3 en JS
• Interactieve websites met PHP en MySQL
• De computer die je begrijpt
• Mens-Machine Interactie
• Software engineering
• Programmeren met Lejos
• Typografie
• Communicatie en netwerken
• Maatschappelijke aspecten

Oude modules

• Objectgeoriënteerd programmeren met Greenfoot
• Besturingssystemen: Linux
• Programmeren van Android programmeren met Java
• Hardware: assembleertaal
• Websecurity
• Het semantisch web
• Geschiedenis van de computer